Proč je v roce 2023 investice do dluhopisů zajímavou příležitostí?

18.08.2023

V současném ekonomickém prostředí se objevují zajímavé investiční příležitosti v oblasti státních a korporátních dluhopisů. V důsledku zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami (Od roku 2021) se zvyšuje aktuální kupón (výnos) na nově vydaných dluhopisech.

Když se růst úrokových sazeb zastaví a začne snižování sazeb, dluhopisy vydané s vysokým kupónem za období vysokých sazeb mohou získat na tržní hodnotě, což zvyšuje výnos pro investory. Tento výnos je kombinací úroku a prodeje za tržní cenu, která musí být vyšší než nominální hodnota.

Investoři, kteří preferují nižší riziko, by mohli zvážit široce diverzifikované ETF nebo otevřené podílové fondy (OPF) jako vhodný nástroj pro investice do dluhopisů. Je však důležité mít na paměti, že investice vždy nesou určité riziko, a je třeba konzultovat s finančním poradcem, aby se zajistilo, že vaše investiční strategie odpovídá vašim cílům a toleranci k riziku.

Tuto investiční příležitost vnímám jako zajímavou pro následujících 3-5 let.

Důležité je nečekat až se sazby sníží, protože v tento moment už bude pozdě.